بازدید از قنات اردکان
تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397 ساعت 14:09 | تعداد بازدید : 662
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اردکان جمعی ار اعضا هیات علمی و کارکنان دانشگاه به همت ستاد رفاهی از قنات بهاء الدین اردکان دیدن کردند. محور گردشگری زیرزمینی قنات بهاء الدین به طول تقریبی 695 متر است و در مسیر آثار و بناهای تاریخی محله تیران اردکان و از جمله خانه های تقدیریان، تقدیری، طباطبایی و مظلوم و آب انبار های آخوند و حاجی نوت واقع شده که پس از لایروبی، مرمت، بازسازی و ساماندهی آماده شده است.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035