تاریخ: 27 Sep 2023
تعداد بازدید: 4759

برگزاری کارگاه آشنایی و شناسایی مواد مخدر

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه اردکان، کارگاه آشنایی و شناسایی مواد مخدر سنتی و صنعتی ویژه سرپرستان خوابگاه و نیروهای حراست داانشگاه اردکان با همکاری مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی این دانشگاه برگزار شد.