تاریخ: 02 Jul 2024
تعداد بازدید: 942

کسب عنوان قهرمانی همکار

طی مراسمی در محل دفتر رییس دانشگاه از خانم حمیده دهقانی احمد آباد تقدیر به عمل آمد. در این مراسم دکتر احمد فتاحی ضمن تشکر از این افتخار آفرینی، ابراز امیدواری کردند که این موفقیت‌ها ادامه داشته باشد. شایان ذکر است که خانم حمیده دهقانی احمدآباد در مسابقات تیراندازی و پرتاب دارت کارکنان حراست استان یزد موفق به کسب عناوین دوم و سومی شدند.