تاریخ: 06 May 2023
تعداد بازدید: 9483

مجمع هماهنگی داوطلبان نهضت احیای واحدهای اقتصادی

نهضت احیای واحدهای اقتصادی نهاد ریاست جمهوری نماینده دانشگاهی و سازمانی داوطلب می پذیرد
نهضت احیای واحدهای اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در راستای توسعه شبکه انسانی و افزایش ضریب اثرگذاری خود در نقاط مختلف کشور، از بین دانشجویان فعال، متخصصین و کارآفرینان علاقه مند به صنعت احیا و تجدید ساختار کسب و کارهای راکد و نیمه فعال در کلیه استان ها نماینده دانشگاهی وسازمانی داوطلب می پذیرد.
حوزه های تخصصی دارای اولویت:
 • پژوهش و سیاست گذاری
 • کسب و کار و مشاوره مدیریت
 • تأمین مالی و سرمایه گذاری
 • حقوقی
 • مالیاتی و بیمه
 • طراحی و توسعه محصول
 • بازاریابی
 • فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان
 • آموزش و توانمندسازی
 • فناوری اطلاعات و برنامه نویسی
 • تولید محتوا، هنر و رسانه
 • اجتماع سازی و برگزاری رویداد
 • بازرگانی خارجی و امور بین الملل
 • بهره وری و بهبود کسب و کار
علاقه مندان می توانند با مراجعه به تارنمای  Evand.com/events/nehzatehya وتکمیلفرم مربوطه و ارسال سوابق کاری و تحصیلی ، درخواست خود را ارائه نمایند.