معاونین جدید دانشگاه منصوب شدند

تاریخ: 03 Jan 2024
تعداد بازدید: 1530

معاونین جدید دانشگاه منصوب شدند

با صدور ابلاغ‌های جداگانه از سوی رئیس دانشگاه، چند نفر از اعضای دانشگاه در مسئولیت‌های مختلف منصوب شدند.

دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه اردکان، با صدور ابلاغی ضمن تقدیر از خدمات و زحمات دکتر بهزاد کفاش، دکتر مجید صادقی نیا را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب کرد.

وی همچنین ضمن قدردانی از زحمات دکتر مجید صادقی نیا، دکتر یاسر رضاپور میرصالح را به عنوان معاون اداری و مالی منصوب کرد.

رئیس دانشگاه اردکان با صدور حکمی ضمن تشکر تلاش‌های دکتر یاسر رضاپور ، دکتر ایمان شاکر را به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی منصوب کرد.