آغاز امتحانات پایان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

تاریخ: 20 Jan 2024
تعداد بازدید: 615

آغاز امتحانات پایان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

امتحانات پایان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه اردکان از روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه آغاز و تا ۱۱ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. امتحانات در دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی و پیرادامپزشکی در دو نوبت صبح و یک نوبت عصر برگزار می‌شود. 
رئیس دانشگاه و معاون آموزشی و پژوهشی ضمن بازدید از حوزه‌های برگزاری امتحانات از تمامی اساتید و یاوران علمی که در طول ترم جاری با همت و تلاش خود باعث پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه بوده‌اند؛ قدردانی نمودند.