اولین نشست هم اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه اردکان با موضوع بررسی علمی آلودگی هوا

تاریخ: 18 Jan 2024
تعداد بازدید: 341

اولین نشست هم اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه اردکان با موضوع بررسی علمی آلودگی هوا

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و فعالین فرهنگی شهرستان برگزار شد دکتر ابوالفضل عزیزیان عضو کارگروه مشورتی محیط زیست شهرستان اردکان در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه بررسی علمی آلودگی هوای شهر اردکان سخنرانی کرد.
برگزاری مستمر این نشست و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی هوا، دعوت از مسئولین شهرستان در جلسه خواسته شرکت کنندگان در این نشست بود.
گفتنی است در این جلسه هر یک از اساتید حوزه و دانشگاه به ارائه راهکارهای پیشنهادی خود در این زمینه پرداختند.