تاریخ: 08 Oct 2023
تعداد بازدید: 9591

اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اردکان در نظر دارد به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، بر اساس آیین نامه مربوطه، انتخابات شورای صنفی را برگزار نماید؛ لذا، بدینوسیله از تمامی دانشجویان محترم واجد شرایط ماده ۱۴ آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان مصوب ۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حضور در شورای صنفی دعوت بعمل می آید. دانشجویان علاقه مند لازم است برای اعلام آمادگی و ثبت نام از تاریخ 15/۰7/۱۴۰۲ تا مورخ 30/۰7/۱۴۰۲به دفتر مدیریت امور دانشجویی واقع در ساختمان نور طبقه سوم مراجعه نمایند.

ماده ۱۴- تمامی دانشجویان موسسه که دارای شرایط ذیل باشند، می توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند:

۱-۱۴- گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی؛

۲-۱۴- نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی؛

۳-۱۴- دارا بودن حداقلی معدل کلی ۱۳ برای دانشجویان کارشناسی، ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۷ برای دانشجویان مقطع دکتری؛

۴-۱۴- مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی؛

۵-۱۴- عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دارای مجوز در موسسه؛

۶-۱۴- مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود، کمتر از دو ترم نباشد.

تبصره ۱: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه، امکان شرکت در انتخابات را دارا می­باشند.

تبصره ۲: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می­گردد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی