مشاوران مرکز

دکتر عذرا محمدپناه اردکان
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی، مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

زمینه تخصص: فردی، کودک، پیش از ازدواج، طلاق، اختلالات روانی

ساعت و روز مشاوره حضوری: دوشنبه 10تا9 و 12تا13 سه شنبه 10تا 12

دکتر فاطمه بهجتی
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

زمینه تخصص: تحصیلی

ساعت و روز مشاوره حضوری: شنبه 11:30-8:30 یکشنبه 11-10 چهارشنبه 11:30-8:30

دکتر شکوفه متقی
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

زمینه تخصص: افسردگی/ تحصیلی/فردی/پیش از ازدواج

ساعت و روز مشاوره حضوری: سه شنبه 8 تا 10

دکتر آزاده چوب فروش‌زاده
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

زمینه تخصص: فردی، بالینی (افسردگی، اضطراب، استرس، وسواس)، خانواده و پیش از ازدواج

ساعت و روز مشاوره حضوری: دوشنبه 10تا 12

دکتر محمدهادی صافی
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره توانبخشي

زمینه تخصص: فردی، زوج، خانواده، پیش از ازدواج

ساعت و روز مشاوره حضوری: دوشنبه 14-9:30 سه شنبه ۱۳-11:30 چهارشنبه 14-11:30