معرفی

 دکتر عذرا محمدپناه اردکان ​​​​​​​
مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پست الکترونیک : azramohammadpanah@ardakan.ac.ir

شماره تماس : 32248361-035

دورنگار : 32248361-035


​​​​​​شرح وظایف رئیس مرکز مشاوره:

​​​​​​1-اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها .
2-برنامه ریزی و اداره فعالیت های مرکز
3-دعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده ( با تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی واحد ) .
4-هماهنگی مرکز جهت ارایه خدمات در موقع بحرانی و اضطراری .
5-ارتباط با بخش های مختلف واحد و همکاری با شوراها و کمیسیون ها ( بر اساس ضوابط ) .
6- تعامل با مراکز مرتبط با فعالیت های دفتر در خارج از دانشگاه .
7- بررسی و کنترل گزارش کار مشاوران و نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان و فعالیت های مرکز .
8- تهیه گزارش عملکرد و ارائه گزارش ماهانه به سازمان مرکزی .
9-نظارت و ارزیابی کار مشاوران و کارشناسان مرکز .
10- تشکیل جلسات با مشاورین و سایر اعضاء دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر .
11- شرکت در جلسات مربوطه بر حسب ضرورت .
12- ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد مشاوران و سایر شاغلین در دفتر مشاوره .

امروزه سلامت روان، چیزی بیش از نبود بیماری ها و اختلالات روانشناختی است. سلامت روان مفهومی چندوجهی است که تمام ابعاد فردی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی فرد را دربرمی گیرد. عملکرد هر یک از ما به میزان برخورداری از این مفهوم، در کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و ارزیابی ها و انتخاب هایمان متفاوت خواهد بود. هدف از مشاوره تامین بهداشت روانی و فراهم سازی مقدمات رشد و تکامل شناختی، عاطفی و رفتاری مراجعین می باشد. در جامعه، افراد با توجه به گروههای سنی متفاوت دچار مشکلات و نابسامانیهایی می شوند که این مشکلات و نابسامانیها مستقیماً روی روان افراد آن جامعه اثرات منفی می گذارد. برای اینکه این چرخه همچنان ادامه نیابد، افراد نیاز به کمک روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی آگاه و فرهیخته دارند تا به یاری آنها برخیزند. این متخصصان در مراکز مشاوره با پایبندی به اصل رازداری به مراجعین کمک می کنند، تا افراد بتوانند به بهترین راه حل دست یابند. در مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه، با اهمیت این موضوع که مخاطبین خاص آن، افرادی هستند که در آستانه ورود به مرحله پرمخاطره جوانی و مسائل عدیده این دوران می باشند، روان شناسان بالینی، مشاورین خانواده، مشاورین تحصیلی، مذهبی و مددکار اجتماعی آماده خدمت رسانی و حل مشکلات و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد فردی و اجتماعی می باشند.
تامین بهداشت روانی محیط های دانشجویی به منظور رشد، تحول و تکامل شناختی، عاطفی و رفتاری دانشجویان جهت رسیدن به استانداردهای مورد نظر بهداشت روانی با تاکید بر پیشگیری سطح اول و تعدیل نارسائی ها، ناهنجاریها و اختلالات با ایجاد انگیزه برای تلاش و شکوفایی استعدادهای فردی از مهم ترین اهداف مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی می باشد.
​​​​​​​