مشاوره

تلفنی

الکترونیکی

ارتقا تحصیلی

 دریافت وقت مشاوره از مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان به شرح ذیل می باشد و مرکز مشاوره بدينوسيله آماده مشاوره تلفني با دانشجويان جهت رفع مشکلاتشان است:

​​​​​​​

​​​​​​​راههای ارتباط با پذیرش مرکز مشاوره جهت رزرو نوبت:​​​​​
 
شماره تلفن مرکز جهت نوبت دهی: 32248172-035
شماره موبایل مرکز جهت نوبت دهی: 09133740253
....
پیشرفت تحصیلي
​​​​​​​فهرست مطالب
  •    کمک به ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان کشور
  •    کنترل افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی
  •    شناسایی دلایل افت تحصیلی دانشجویان و تدوین برنامه‌های پیشگیری از افت تحصیلی بر اساس آن

برنامه ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان

 پیشنهاد می‌شود که برنامه جامع ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان در دو بخش کلی ذیل دنبال شود :

  •      اجرای یک پژوهش جامع برای شناسایی علل افت تحصیلی دانشجویان کشور.
  •      اجرای یک برنامه عملیاتی برای ارتقای وضعیت تحصیلی و کنترل افت تحصیلی دانشجویان.

بدیهی است که انجام پژوهش مزبور به یک مقطع زمانی خاص محدودنمی باشد و لازم است که این پژوهش در پایان هرسال‌تحصیلی انجام‌شود تا هم از نقطه‌نظر کمی اطلاعات صحیحی از وضعیت افت دانشجویان کشور در دست باشد و هم با توجه‌ به عوامل مؤثر در افت تحصیلی و متناسب با آن برنامه‌های ارتقاء به صورت کارآمد و به‌روز اجرا شوند.

در این قسمت با توجه به این که در حال حاضر نمی‌توان اجرای برنامه‌های پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تا انجام پژوهش‌های جدید به تعویق انداخت، با استفاده از نتایج تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است  و همچنین با استفاده از تجارب کار با دانشجویانی که مشکل افت تحصیلی داشته‌اند،  برنامه پیش‌بینی‌ شده برای کنترل افت تحصیلی ارائه می‌گردد. با توجه به این که برای ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان باید به‌طور همزمان و به شکل نطام‌مند روی تمام عناصر دخیل در آن کارکرد، برنامه پیشنهادی درخصوص ارتقای وضعیت تحصیلی و پیشگیری و کنترل افت تحصیلی دانشجویان با تأکید بر ۴ محور، دانشجویان، اساتید، مشاوران و خانواده ارائه می‌گردد.
مرکز مشاوره

نقش مراکز  مشاوره دانشگاه‌ها در ارتباط با ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان می‌تواند بسیار کلیدی و کارساز باشد. به همین جهت فعال‌کردن بخش مشاوره تحصیلی در مراکز مشاوره ضروری است. فعالیت‌های پیش‌بینی شده ذیل در این خصوص ارائه می‌گردد :

الف: توانمند سازی بخش مشاوره تحصیلی
​​​​​​​
ب: پیگیری امور دانشجویان مشروط توسط رابطین تخصصی ارتقای پیشرفت تحصیلی
ج: ارائه مشاوره های فردی و گروهی توسط مشاورین مرکز
​​​​​​​د: فعال کردن جایگاه مرکز مشاوره در ارتباط با تصمیم گیری برای دانشجویان مشروط

​​​​​​​