تاریخ: 20 Nov 2023
تعداد بازدید: 251

تمدید برنامه تامین سلامت کارکنان دانشگاه اردکان

تمامی کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه اردکان لطفا جهت اخذ معرفی نامه درمورد دریافت خدمات بهداشتی و درمانی از قبیل آزمایش قند و چربی، ویزیت پزشک، انجام خطرسنجی قلبی عروقی، غربالگری اولیه سرطان های سینه و کولورکتال و غیره از تاریخ20 فروردین لغایت 20 خرداد1402 (در ساعات اداری) به مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه واقع در طبقه سوم ساختمان نور مراجع نمایند.

همچنین جهت بررسی وضعیت سلامت روان در تاریخ مذکور، به آدرس زیر مراجعه نمایند.

 

دانلود فرم